ЦЕНИ


За съжаление не можем да Ви дадем коректна цена без да сме направили оглед на място, без значение дали става въпрос за премахване, кастрене на дървета или почистване на дворове. Самият оглед не се заплаща. Всяко дърво и мястото където се намира е уникално както и даден парцел за почистване. Цената се формира от степента на сложност за премахване на дадено дърво или клон. Колкото повече препятствия има за премахване, толкова повече се усложнява задачата по отстраняването на дървото или части от него. Факторите затрудняващи премахването са: електропроводи, интернет и телефонни линии, близостта до сгради, преминаването на МПС под или около дървото, друга растителност която трябва да се запази при отстраняване на дадено дърво, малкият периметър на падане на отрязаните части  и др. Всички тези ограничения налагат почти всяко отрязано парче да се връзва с въже и внимателно да се сваля на място което позволява това, както и това алпинист да се спуска или придвижва по даден клон за да завърже въжето така че след като бъде отрязано то да увисне на него, а не да падне неконтролируемо и да нанесе ненужни щети. Всичко това влияе на цената, при наличието на тези фактори цената е по висока, при липсата, по ниска.

При почистването на парцели от нискостеблена растителност и дървета, въпроса за цената седи по същият начин, само че факторите определящи цената са други. Представете си два еднакви по площ парцела от по 1000 кв. м , които трябва да бъдат почистени, в единия има пет храста, а другият е плътно обрасъл със същите храсти, разбирате че цената няма как да бъде една и за двата парцела, разходите и обема на работа са различни. В тази услуга  влияние на цената оказват и фактори като: достъп на техника до парцела, наклон, (имали сме парцели с наклон от приблизително 45 градуса ) такива парцели са доста трудоемки за почистване, отдалеченост от мястото където трябва да се изхвърли премахнатата растителност, вида на премахваната растителност (парцел обрасъл с къпини и шипки се чисти много по трудно, от същият с друг вид без бодли) и др.

В секцията цени от ляво, срещу всеки вид услуга ще се опитаме да Ви дадем едни средни цени, съвкупност от най високите и най ниски за дадена услуга. Това може да Ви даде приблизителна представа за цената на дадена услуга, но за да получите коректна цена, която да остане такава до края, моля потърсете ни за безплатен оглед на място, ние ще Ви посетим и ще дадем точна цена за цялата услуга.