РЕФЕРЕНЦИИ


Преди да наемете някой кандидат за услуга, почти задължително е, че трябва да поискате референции от кандидата за това как се е справял досега със задълженията си, особено ако става въпрос за по-високи позиции и отговорности. Референцията е европейският начин, по който може да се развие един процес на подбор, и тези практики би трябвало да се популяризират и в български условия.

"Ей Джи Ай Мениджмънт" ЕООД гарантира че референциите не са украсени а отговарят на реалната оценка от даден клиент на компанията.

Иван Андреев

 Ей Джи Ай Мениджмънт ЕООД